Helma's Blogs Spoorzoeken Slangenburg

28.10.2016

Woord van de Heer

Het woord van de Heer is per definitie anders dan je verwacht. Het sluit niet aan bij wat jij denkt of vindt, wat de mensen om je heen denken of vinden.  Het sluit niet aan bij het gangbare, het algemeen menselijke, zal ik maar zeggen. Dominees vergeten dat weleens. Zij maken van woorden van de Heer een moraal die naadloos aansluit bij de normen en waarden van weldenkende mensen in deze wereld.

Esther Maria Magnis, schrijfster van het boek Mintijteer (Franeker 2012), ontdekte dat ook in de kerk als jong meisje en beschrijft die ontdekking als volgt: ‘Op de hoofdpunten waren kerk en samenleving het echter grotendeels eens: juist gedrag. De kerk baseerde zijn opvattingen daarbij op interpretaties van wat Jezus gezegd had. De samenleving – ik weet het niet – op waarden die wel ergens stonden, die ooit ergens opgeschreven waren’ (p. 31). Dat had voor haar tot gevolg dat ze het gevoel voor wat God van haar wilde in haar leven, los van verkeersregels, de grondwet, sociale actie en een hart dat niet helemaal ongevoelig is, helemaal kwijtraakte.

Het Woord van de Heer is per definitie tegendraads. Jezus zegt tegen de vissers: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen’ (Lucas 5: 4). Een onzinnige opdracht volgens Simon, want ze hebben de hele nacht nog niets gevangen, waarom zou er dan opeens wel vis zijn. En toch, hij doet wat Jezus vraagt. ‘Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen’ (vers 5). Dat is precies de bedoeling. Als de Heer spreekt, antwoord je en doe je wat hij van je vraagt.

Magnis schrijft nadat ze geconcludeerd heeft dat wat er in de kerk wordt gezegd niet zoveel anders is dan wat de regels van de wereld je voorschrijven: ‘Ik bad nog wel af en toe tot hem. Ik was dan stil en luisterde. (…) Dat raakte een snaar. Niet zo vaak, maar toch ging de wereld kort open, en een onbegrensd en volkomen “Ja” stemde met mij in, hoewel ik niets had gedaan of gezegd, niets anders dan op de rand van mijn bed zitten’ (p. 31 e.v.).

Het Woord van de Heer kun je ontvangen, als je zwijgt en luistert.

Helma - 11:30:11 @ Mediteren met de Bijbel | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.