Helma's Blogs Spoorzoeken Slangenburg

29.11.2016

Rijk zijn bij God

In het evangelie (Lucas 12: 16-21) lezen we dat Jezus – als waarschuwing tegen hebzucht – een gelijkenis vertelt over een rijke man die zich voorneemt grote voorraadschuren te bouwen na een geweldige oogst. De rest van zijn leven kan hij dan op zijn lauweren rusten. God zegt daarop: ‘Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?’ En Jezus sluit zijn verhaal af met de volgende zin: ‘Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God’.

Daarna volgen de bekende woorden: ‘Maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten, noch over je lichaam en wat je zult aantrekken’ (vs. 22). En vervolgens roept Jezus ons op om naar de vogels en de bloemen te kijken en te ontdekken dat die geen schuren bouwen. God zorgt voor heel deze wereld. Daarom: ‘Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken’ (vs. 31 e.v.).

Dit schriftgedeelte koos ik onlangs voor de bijbelmeditatie en dat riep onmiddellijk de nodige vragen op. Geen zorgen maken, geen voorraden aanleggen, dat klinkt absurd. En wat is dat ‘koninkrijk’ waar Jezus het altijd over heeft?

Na de koffie of thee leg ik altijd eerst uit hoe de meditatie verloopt. Deze keer opende ik met een citaat uit de inleiding van het boek Hem achterna (boek met teksten om te mediteren): ‘Als wij open worden voor God, en zijn nabijheid waarmaken, worden we meer mens: wij worden meer wie wij in aanleg zijn, meer zoals we bedoeld zijn. Want ons wezen is het open te zijn voor God’ (p. 14).

Als je je opent voor het Woord dat wordt gelezen, dan kun je het ontvangen, God ontvangen. Er kan een gesprek in je binnenste ontstaan tussen Hem/Haar en jou. Daarom worden we, voordat we gaan lezen en mediteren, eerst stil van binnen en verbinden ons met de Aanwezige door ons te verbinden met het licht van de paaskaars die in het midden staat. Daarna luisteren we naar het schriftgedeelte en zoekt ieder voor zich een plek in de ruimte om verder te mediteren. Dat betekent dat je de woorden die jou op dat moment het meest raken, laat omgaan in je binnenste. Je kijkt er als het ware naar met je hart. Je kunt ook zeggen dat je op de woorden kauwt.

Daarna volgt een gesprek met de Aanwezige, die luistert en spreekt. Dat wat je binnenkrijgt, kun je vervolgens opschrijven en als we weer samen in de kring zitten, kan ieder die dat wil iets vertellen over haar/zijn meditatie.

Mij troffen in de tekst de woorden: ‘rijk bij God’. Wat is dat dan, rijk zijn bij God? Dat mijn hart klopt voor Hem en dat ik er niets tussen laat komen, zoiets. Ik tekende twee rondjes en in het ene rondje schreef ik ‘God’, in het andere rondje ‘ik’. Die twee verbond ik met bogen en daarin tekende ik pijltjes, van de ene cirkel naar de andere, heen en weer. Dat voelde goed, ik voelde dat er ruimte kwam in mij voor God. Het voelde vrij en verbonden tegelijk.

En toen viel het woord ‘koninkrijk’ opeens ook op z’n plaats. Dat is het: als ik alle ruimte heb voor God en Hij vult die ruimte met zijn liefde, dan is dat koninkrijk van hem er. Als ik in het ene rondje ‘wereld’ zet i.p.v. ‘ik’ en de bogen met pijltjes erin laat staan, dan valt Gods koninkrijk samen met de wereld. Daar heeft Jezus het over.

‘Ons wezen is het open te zijn voor God’, zei ik in de inleiding. Als we allemaal open zijn voor God, zijn wij in zijn koninkrijk.

Helma - 18:59:25 @ Mediteren met de Bijbel | Een opmerking toevoegen

Opmerking toevoegen

Fill out the form below to add your own comments

Om geautomatiseerde spam zoveel mogelijk te beperken, is deze functie beveiligd met een captcha.

Hiervoor moet inhoud van de externe dienstverlener Google worden geladen en moeten cookies worden opgeslagen.