Helma's Blogs Spoorzoeken Slangenburg

15.05.2017

Het midden

Iedere keer probeer ik het weer anders uit te leggen, de betekenis van het labyrint. Dat het lopen van de weg door het labyrint net zoiets is als het lopen van de weg door het leven. Dat de wegen kronkelig zijn, maar dat je niet kunt verdwalen. En dat je, hoe dan ook, altijd in het centrum komt. Laatst schreef ik het volgende over dat centrum voor een blad dat in de buurt wordt verspreid: ‘De plek in het midden kun je ervaren als een moment waarop alles even helemaal goed is. Je valt samen met jezelf, voelt je verbonden met de omgeving, je krijgt een nieuw inzicht en je kunt ook een gevoel van verbondenheid krijgen met iets dat groter is dan jezelf, van het geheim van het leven. Nadat je in het centrum, de bron, of hoe je de plek in het midden maar noemen wilt, bent geweest, ga je weer terug. Het kan zijn dat je je dan anders voelt, lichter of opgelucht.’

Vanmiddag (15 mei 2017) hadden we ‘mediteren met de bijbel’. Als lezing had ik gekozen voor een verhaal uit het evangelie van Johannes (Johannes 8: 1-11). Jezus geeft onderricht in de tempel en dan komen er schriftgeleerden en Farizeeën aanlopen met een vrouw tussen zich in. De vrouw is op heterdaad betrapt op overspel en mag volgens hen gestenigd worden. Zo staat het in de wetten van Mozes. Aan Jezus vragen ze wat hij daarvan vindt. Jezus antwoordt niet direct, maar begint in het zand te schrijven. Wat hij schrijft wordt niet gezegd. Op een gegeven moment kijkt hij op en zegt: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Nadat hij dat heeft gezegd, schrijft hij weer verder in het zand. Even later kijkt hij weer op en ziet hij de vrouw alleen in het midden staan.

In een geleide meditatie liet ik de mensen zelf aanwezig zijn op het tempelplein en stelde vragen waarover in stilte werd nagedacht: ‘Wat voel je bij wat daar gebeurt? Waar sta je zelf? Wat zie je? Wat doe je? Wat zou je willen vragen aan de vrouw, aan Jezus?’ Daarna zocht iedereen een plekje op, in of rond het gebouw, om verder te mediteren met de tekst.

Ik ging naar buiten en mij troffen de woorden die staan in vers 9: ‘… en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond.’ En meteen zag ik haar staan in het midden van ons labyrint, dat mooie ronde centrum. Wat heeft zij ervaren daar in het midden? Ik liep door het labyrint dat op het grasveld voor de kerk ligt en ik voelde me op de heenweg zwaar. Wat is er veel, gebeurt er toch veel op de weg door het leven…

steen_met_figuur.jpgIn het midden vond ik een steen en herinnerde me dat ik dat steentje daar zelf in het midden had gelegd. Geen bijzondere steen, gewoon een kleine, bruine steen, maar ik had hem opgeraapt toen ik een andere keer door het labyrint had gelopen, want op die steen stonden een paar witte strepen en voor mij stelden die strepen een mensfiguur voor met open armen. Je zou er ook een kruisvorm in kunnen zien. Toen ik het steentje vanmiddag opraapte, dacht ik aan de vrouw in het midden die gestenigd zou worden. Niemand raapte een steen op om te gooien, omdat iedereen begreep dat Jezus’ opmerking precies raak was. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Inderdaad, wie durft er dan nog te beginnen? Maar de steen met de beeltenis van de gekruisigde en opgestane Heer, want die zag ik erin, kun je wel oprapen en meenemen op de weg door het leven.

‘Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer’, zegt Jezus tegen de vrouw in het midden. En voor onderweg krijgt zij hem, Jezus, mee als een levende steen, die haar een nieuw leven aanreikt, een leven met hem.

Zeker: ‘De plek in het midden kun je ervaren als een moment waarop alles even helemaal goed is. Je valt samen met jezelf, voelt je verbonden met de omgeving, je krijgt een nieuw inzicht en je kunt ook een gevoel van verbondenheid krijgen met iets dat groter is dan jezelf, van het geheim van het leven. Nadat je in het centrum, de bron, of hoe je de plek in het midden maar noemen wilt, bent geweest, ga je weer terug. Het kan zijn dat je je dan anders voelt, lichter of opgelucht.’

Helma - 19:55:49 @ Labyrint Lopen | Een opmerking toevoegen