Mediteren in de Adventstijd

In de weken vóór Kerst kijken we uit naar het Licht dat komen zal en gekomen is. Het is een tijd van verlangen naar een andere wereld, een ‘wereld omgekeerd’.
Misschien wil je je bewust voorbereiden – verlang je naar verdieping – daarom organiseren we vier bijeenkomsten waarin we bijbelgedeelten aan de orde stellen die passen in de Adventstijd. 
We doen dat volgens de methode van Ignatius waarbij ieder voor zich in gesprek gaat met de teksten die in een leesrooster staan. 
Dat leesrooster kunt u digitaal ontvangen als u zich opgeeft. 
We komen bij elkaar in de Slangenburgse kerk. 

De data voor 2018 zijn 29 november, 6, 13 en 20 december 2018.