Spoorzoeken in Slangenburg

Onze missie 

Mensen op zoek

naar rust, stilte en bezinning

ruimte bieden in en rond de Slangenburgse kerk 

om iets op het spoor te komen van God, 

die je met vele namen kunt noemen.

Deze sporen zijn te vinden 

in de natuur, in de bijbel en in jezelf.

ezinning

Welkom


Meditatieve wandelingen

Voor mensen die op zoek zijn naar stilte en bezinning en van wandelen in de natuur houden, organiseren wij elke vrijdagmorgen een meditatieve wandeling vanuit de Slangenburgse kerk (IJzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem), aan de rand van het bos, op loopafstand van de abdij en het kasteel. (zie Agenda).

De laatste twee (sommige maanden drie) vrijdagen van de maand wandelen wij in de natuur in de omgeving van de Slangenburgse kerk aan de IJzevoordseweg 35, 7004 HX Doetinchem. Vanaf kwart over 10 is er ontvangst met koffie buiten of binnen, afhankelijk van het weer. Om kwart voor 11 begint het meditatief moment binnen in een ruime kring, waarna we eerst een kwartier in stilte en later ook in gesprek met elkaar ongeveer een uur wandelen in de omgeving van de kerk. Rond kwart over 12 zijn we weer terug bij het gebouw en sluiten we af met een zegenbede in het labyrint. Bijdrage wandeling € 4, of 5 keer voor € 15 via een stempelkaart.

De eerste twee vrijdagen van de maand wandelen we naar de St. Willibrordsabdij, om daar het middaggebed van de monniken te kunnen meebeleven. Vanaf kwart over 10 is er bij het kerkgebouw ontvangst met koffie buiten of binnen. Om kwart voor 11 begint het meditatief moment binnen in een ruime kring, waarna we eerst een kwartier in stilte en later ook in gesprek met elkaar richting de abdij wandelen, waar we het middaggebed van kwart over 12 tot half 1 gaan meemaken. Tijdens de terugweg van ongeveer een uur, waarin ook stiltemomenten en gesprek elkaar afwisselen, wordt gaandeweg de van huis meegebrachte lunch opgegeten. Rond kwart voor 2 zijn we dan terug bij het startpunt, waar we afsluiten met een zegenbede in het labyrint.
Bijdrage € 4, of 5 keer voor € 15 via een stempelkaart.

Let op: van 22 juli t/m 12 augustus is er een zomerstop en zijn er dus geen georganiseerde meditatieve wandelingen!


Expositie

De kruisweg die tot en met Pasen stond opgesteld rondom de Slangenburgse kerk is verplaatst naar de tuin van het Stadsmuseum, Burgemeester van Nispenstraat 4.
In het Stadsmuseum is vanaf 13 april - 13 september een expositie ingericht met als titel ‘The Passion in Art’, waarin kunst wordt tentoongesteld met betrekking tot het passieverhaal. Als illustratie van wat er dit jaar rond dat thema in Doetinchem werd gedaan vanuit de kerken staat de kruisweg, die eerst 3 weken rondom de Slangenburgse kerk stond, de hele zomer tot het einde van de expositie in de tuin van het Stadmuseum. Ook is daar het verlichte kruis te zien dat in 2017, 2018 en 2019 werd gedragen door de stad tijdens de Doetinchemse Passietocht, een project van de toenmalige Muziekschool Oost-Gelderland en de Protestantse Gemeente Doetinchem. De tuin naast het Borghuis en het Stadsmuseum is toegankelijk voor publiek en een boekje over de kruisweg met de afbeeldingen en de teksten is gratis mee te nemen.


Andere pioniersactiviteiten


Midzomeravondbijeenkomst

 Op dinsdagavond 21 juni om 20 uur ben je van harte welkom bij de Slangenburgse kerk om samen de langste dag te vieren  (zie Agenda)


Workshop ‘Dans als meditatie’ (25 juni 2022)

Op veler verzoek komt Dorothé Vriezen opnieuw naar de Slangenburgse kerk om daar op zaterdagmiddag 25 juni van 13.30 tot 16.00 uur een workshop 'Dansen als meditatie' te geven. (zie Agenda)

Taizémomentjes:

Iedere week verschijnt via onderstaande link een nieuw Taizémomentje van ca. 10 minuten

https://www.youtube.com/channel/UCSsfW5yPGESxHzfOleUH0BQ/videos


Taizévieringen 

De eerstvolgende Taizéviering is op zaterdagavond 11 juni om 19.30 uur in de Slangenburgse kerk (zie Agenda)


Met enige regelmaat wordt er op de website een 'meditatie van de week' geplaatst: klik hier


Contact

We houden contact met de mensen die regelmatig deelnemen aan onze activiteiten via een maandelijkse mail met het laatste nieuws. Via het contactformulier kunt je deze mail aanvragen. 

Helma van Loon schrijft af en toe een blog voor op de website (zie Helma’s Blogs).


Iedereen is van harte welkom!