Meditatief moment 17 september  2021

Thema: TOEKOMST (Deze meditatie kunt in pdf vorm downloaden door hier te klikken)

Muziek: The kingdom of God www.youtube.com/watch?v=WL1_IhVTJmk

The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.

come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.

Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

Kom, Heer, open in ons de poorten van uw koninkrijk.

Daarna gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken

Lied: Onze Vader verborgen, Huub Oosterhuis

www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk

Onze Vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons

uw koninkrijk kome op aarde,

uw wil geschiede

een wereld met bomen tot in de hemel

waar water, schoonheid en brood

gerechtigheid is en genade

waar vrede niet hoeft bevochten

waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen

waar kinderen helder en jong zijn

dieren niet worden gepijnigd

nooit één mens meer gemarteld

niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst kome wat komt.

Stilte

Kies een zin uit het lied en laat de zin in je om gaan.

Daarna klinkt het lied nog een keer en gaan we in stilte op weg.

Onderweg wordt er n.a.v. lied met elkaar gepraat in de kring.

Zegenbede

Goede God zend ons nu op weg als mensen die grenzen overschrijden,

die mildheid kunnen brengen, die troosten en nabij zijn,

die vreugde kunnen geven, die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons op weg als mensen die vertrouwen, de toekomst tegemoet. Amen.