Door hier te klikken kunt u de meditatie van 6 januari 2023 als pdf downloaden

Door hier te klikken kunt u de meditatie van 3 februari 2023 als pdf downloaden

Door hier te klikken kunt u de meditatie van 3 maart 2023 als pdf downloaden

Door hier te klikken kunt u de meditatie van 10 maart 2023 als pdf downloaden

Door hier te klikken kunt u de meditatie van 7 april 2023 als pdf downloaden

Door hier te klikken kunt de meditatie van 26 mei 2023 als pdf downloaden


Meditatie van de week 26 mei 2023        Thema: Pinksteren, het feest van de Geest

Bij het thema: Pinksteren is het feest van de Geest, van de goddelijke vonk die mensen vurig en enthousiast maakt. In de Bijbel staat het zo: 


Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze (de leerlingen van Jezus) allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.  In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?
Dit moet een buitengewoon gebeuren zijn geweest, waar ik wel bij had willen zijn, gezien het sensationele karakter van wat beschreven is.


Als vragen om over na te denken voor onderweg :
• Heb je wel eens iets in een andere taal gehoord dat je niet verstond, maar toch begreep?
• Wat kunnen we zelf doen om elkaar goed te verstaan/ te begrijpen? Om ‘misverstanden’ te voorkomen?


Wat Pinksteren nu zou kunnen zijn las ik in een gedicht van Greet Brokerhof- van der Waa:

Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt.
Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen
als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries over de aarde waait.
Is de kracht van God in elkaar herkennen en in zijn Geest met elkaar verdergaan.


Muziek


• Hymn Veni Creator Spiritus (Rabanus Maurus, Anonymus 4)

https://www.youtube.com/watch?v=L-KTvs5D0hg


• Instrumentele muziek over de Heilige Geest van God van Ensemble sonore

https://www.youtube.com/watch?v=B6_UWLkeJnU

Zegenbede om voor jezelf en / of anderen te lezen:

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
Geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!