Meditatie van de week 16 september 2022               Thema: Waar vind je rust?

(door hier te klikken kunt u de pdf versie ervan downloaden)

Bij het thema

 In een tijd waarin veel zorgen zijn over de toekomst kun je je afvragen waar en bij wie je tot rust komt als je onrust ervaart. Veel mensen ervaren rust door te wandelen of te fietsen in de natuur. Bomen en groen hebben een rustgevende werking. Ook door met familie of vrienden om te gaan en je zorgen bespreekbaar te maken kun je tot rust komen. Je kunt ook overwegen je zorgen voor te leggen aan Jezus, die heeft gezegd: Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven.

  • Marie van der Wilt_1
  • Marie van der Wilt_1

Anne Marie van der Wilt heeft deze tekst afgebeeld in een eigentijdse glasicoon, die ze genoemd heeft Jezus de Barmhartige.

De mens die bij Jezus geborgenheid en compassie zoekt is uitgedrukt in paars met talloze barsten erin. De kleur paars en de barsten erin verwijzen naar pijn, moeite en verdriet, naar de zwaarte van het bestaan.
De bijbeltekst is onder zachtgeel glas te lezen.
Deze lichtbaan heeft de vorm van een hart en omhelst zowel Jezus als de mens die op zoek is naar rust, bemoediging en troost.


Muziek

 • Be still my soul (van Jan Mulder en The Royal Philharmonic Orchestra)
• Come to Me van Margaret Rizza;   https://www.youtube.com/watch?v=lesfWddpCKg


Zegenbede uit Iona om voor jezelf en / of anderen te lezen:

Dat de God van de vrede
             de spanning van je lichaam mag doen verminderen,
             de angsten in je geest mag doen verstillen
             de stormen van je hart mag doen bedaren
Dat je geduldig mag zijn,
Dat er rust en vrede in je binnenste mag vloeien,
door je heen en vanuit jou weer naar anderen toe,
de diepe, diepe vrede van God.