Meditatie van de week

Hieronder vindt u een volledige meditatie die u kunt volgen. U kunt het bestand ook downloaden als pdf door op Meditatie 18 juni 2021 te klikken en dan printen.

Meditatief moment 18 juni 2021            Thema: de zomer, de zon 

Ontspanningsoefening: Ga ontspannen rechtop zitten of staan met beide voeten naast elkaar op de grond, leg je handen open op schoot of houd je handen losjes langs je lichaam en ga met aandacht naar je ademhaling. Adem in…. Vul je lichaam met adem en adem rustig en ontspannen weer uit. Geniet ervan dat je nu even alleen op je ademhaling hoeft te letten en alle gedachten van je af kunt laten glijden. Laat de adem rustig en zo diep mogelijk stromen. Bij elke ademhaling laat je je gedachten meer en meer los. Je wordt langzaam rustiger en meer ontspannen, er komt RUIMTE om open te zijn.

Bij het thema: de zomer, de zon
Bijna is het 21 juni, het begin van de zomer!
De tijd om te ontspannen en te genieten van het mooie weer, de zon en alles wat groeit en bloeit. 

In het Zonnelied beschrijft Franciscus van Assisi aan het eind van zijn leven, toen hij bijna blind in een hutje bij San Damiano lag, alles wat hij zag als voortkomend uit de hand van de Schepper.    Hij ziet heel de schepping als een creatie van de Scheppende en op grond daarvan ziet hij alle schepselen als gelijkwaardig. Daarom spreekt hij over broeders en zusters, bijvoorbeeld broeder zon en zuster maan, broeder wind, zuster water.


Vandaag staat de strofe over de zon centraal

Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral mijnheer broeder zon,
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.

Straks als we gaan wandelen door de natuur en alle schoonheid op ons laten inwerken, kunnen we ons tijdens de stilte afvragen:
- Wat doet de zon met jou?
- Is de zon voor jou een afspiegeling van wat je als goddelijk mag zien of ervaren?
- Waarin ervaar jij sporen van Gods aanwezigheid in je leven?

Muziek Sommarpsalm van The Real Group.
Een Zweeds lied dat de prachtige natuur in de zomer bezingt, waar je als het ware de vogels hoort zingen en dat eindigt met de bede om te beseffen dat Gods woord eeuwig blijft, ook al gaat de zomerpracht uiteindelijk weer voorbij. 

Een zegen voor de komende zomertijd, voor alle wegen die je gaat, paden die je kruisen, en mensen die je ontmoet, ver weg en dichtbij 

Dat de zon je pad mag verlichten,
dat vergezichten je blik mogen verruimen.
Dat je horizon vergroot wordt
door de ontmoeting met anderen.
Dat je je zorgen achterlaat.
Dat je de wind in de rug mag hebben.
Dat de kracht van de Eeuwige
met je meegaat op je weg.

uit Geluk gewenst- zegen voor onderweg van Greet Brokerhof-van der Waa

  • 18 juni
    18 juni