Helma's Blogs Spoorzoeken Slangenburg

02.10.2016

De Bijbel en onze identiteit (2)

Hein Blommestein (wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen) zegt het volgende over de Bijbel en over hoe die onze identiteit kan bepalen: ‘In feite is de Schrift in haar geheel als Woord van God een verwoording van de manier waarop God en mens op elkaar betrokken zijn. Iedere bladzijde van de Bijbel confronteert ons met de aanspraak van God, die ons uitnodigt om binnen te treden in “de verborgen omgang met God”, waarnaar wij mensen steeds op zoek zijn, maar die wij telkens ook weer proberen uit te stellen of te ontwijken. Het is onze “roeping” om heel ons bestaan te gaan zien als de vrucht van Gods liefdevolle en genadige omgang met ons, en om ons over te geven aan Gods werking die ons tevoorschijn kijkt en totaal wil omvormen in zijn goddelijk leven. De lezing van de Schrift of de klassieke lectio divina is bepalend voor de geestelijke of mystieke ontwikkeling van de mens. (…) Alle aspecten van onze relatie met onszelf en met God komen in de “verhalen” van de Schrift aan de orde’ (‘Woord vooraf’, in Mink de Vries, Mystiek aan de IJssel, Zoetermeer, 2013, p. 21).

In een preek over de roeping van Abram (Gen. 12: 1-9) zei ik het volgende: ‘Abram is een spoorzoeker en een Godzoeker, net als u, net als ik. Zijn ervaring dat God jou vindt, kan ook onze ervaring zijn of worden. Een ervaring waar we van opkijken, die ons intens ontroert, want we kunnen maar niet geloven dat we gekend en gezien worden door de Schepper van hemel en aarde, die ons altijd en eeuwig vasthoudt in zijn liefde, die eeuwig nu is en alles en iedereen omvattend. Voordat ik ‘God’ zeg of denk, heeft Hij/Zij allang aan mij gedacht. God heeft ons lief voordat wij bedenken dat we zijn liefde nodig hebben en Hij blijft van ons houden ook al hebben wij ‘God’ allang afgeschaft, achter ons gelaten.’

Wat het lezen in de Bijbel je kan brengen, is de ontdekking dat je een plek hebt in het verhaal van God met deze wereld. Die ervaring maakt dat je jouw leven voluit kunt leven, je wordt wie je werkelijk bent.

Helma - 19:52:20 @ Mediteren met de Bijbel | Een opmerking toevoegen