Helma's Blogs Spoorzoeken Slangenburg

06.07.2020

Moe van alle regels

Door de jaren heen heb ik al heel wat keren gepreekt over de woorden die Jezus heeft gesproken en door de evangelist als volgt zijn opgeschreven: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matt. 11: 28-30). Het was best aardig om die overdenkingen terug te lezen en te ontdekken dat die woorden door de tijden heen steeds weer anders en ook steeds nieuw en verrassend klinken.

Voor zondag 5 juli stond de lezing weer op het leesrooster en toen ik die week met een groepje mensen mediteerde over de tekst, kwamen de woorden bij mij helemaal binnen. Dat kwam omdat ik – en ik ben zeker de enige niet – behoorlijk moe ben van alle regels rond het virus. Natuurlijk zie ik het nut ervan in en ben ik blij dat er mensen zijn die hun best doen om de samenleving zo in te richten dat het virus ingeperkt wordt, maar regels hebben in zich om zwaar te worden en verwarring te stichten. Als ik bij een winkel aankom en ik moet eerst een heel bord lezen, heb ik al geen zin meer om de winkel binnen te gaan, maar het zal toch moeten, soms. Ook rond de kerk waren allemaal regels. Opeens konden we de mensen die meewandelden geen koffie meer aanbieden, want… Het zijn allemaal kleine dingen en je kunt er niets van zeggen, maar het zorgde ervoor dat ik me beklemd voelde en onvrij. De regels waren natuurlijk ook niet altijd helder en goed uit te leggen. Daar liepen we met z’n allen steeds weer tegenaan.

En terwijl ik boos, verdrietig, in verwarring was van het hele gebeuren, las ik de woorden van Jezus: ‘Kom naar mij, dan zal ik je rust geven’. Bij die woorden past de zogenaamde ‘vriendschapsicoon’ (zie afbeelding). Jezus slaat op deze icoon zijn arm om een leerling van hem heen. Die arm is niet zwaar of dwingend, maar zacht en warm. Zo mag je Jezus ook naast jou voelen, dichtbij, met een arm om je schouder. Niemand die kan zeggen dat Jezus niet zo dichtbij mag komen, en met hem aan je zij durf je zacht en moedig de enige regel die Jezus ons geeft te leven, de regel van de Liefde, die jouw leven en het leven van anderen alleen maar licht kan maken.

Christus en Menas - 6e eeuw.jpg

Helma - 21:55:08 @ Mediteren met de Bijbel | Een opmerking toevoegen