Helma's Blogs Spoorzoeken Slangenburg

21.05.2021

Verlangen

Niet zo moeilijk om te bedenken waar ik naar verlang op dit moment. Ik verlang naar een andere tijd, een tijd die niet wordt beheerst door een ziekmakend  virus. Ik mis de contacten met anderen enorm, het samen sparren, samen wandelen, samen zingen en bidden, samen praten naar aanleiding van een boek of een bijbelgedeelte. Natuurlijk kun je zeggen dat het niet lang meer zal duren, dat het allemaal snel goed komt. Het verlangen naar contact zal gestild worden. Ja, dat zal in zekere zin gebeuren, maar ik besef dat onder het verlangen naar contact met mensen ook een verlangen schuil gaat naar contact met hem/haar die je met vele namen kunt noemen, maar die je niet in de vingers krijgt. Verlangen naar ‘God’, van wie we zeggen dat hij de Aanwezige is, maar die we niet altijd of vaak niet als aanwezig ervaren. Dat verlangen wordt eigenlijk nooit helemaal gestild, weet ik, in welke tijd hier op aarde ook. Daar hebben we de eeuwigheid voor nodig, een voor ons niet te vatten soort tijd.

Eigenlijk ben ik wel blij met mijn verlangen naar contact, contact met mensen, contact naar de Eeuwige. Verlangen geeft energie en richting aan mijn leven. Het maakt dat ik me ergens naar uitstrek, zal ik maar zeggen. De dichter van Psalm 42 vergelijkt het verlangen naar God met een hert dat reikhalst naar levend water. Mooi beeld voor verlangen. Ik zie dat hert voor me.

Bovendien zegt mijn verlangen iets over wat ik ooit heb meegemaakt. Vóór de coronatijd waren ontmoetingen met meer dan één mens normaal in mijn leven. Daarom verlang ik daar nu naar. Zo waren er ook momenten dat ik de Eeuwige heb ervaren in mijn leven. Naar die momenten verlang ik terug en dat maakt dat ik meer open ben naar wat mogelijk is, wat komen kan. Verlangen maakt dat je intenser leeft, want het kan overal en altijd gebeuren, dat er contact is: in de stilte, in een lied, in een ontmoeting met mensen, in een woord… Ik koester mijn verlangens dus, verlangen naar contact met mensen, verlangen naar contact met de Eeuwige. Verlangen naar een andere tijd, dat helpt me nu om het leven te leven zoals het is.

med_wandeling.jpg

Helma - 10:26:30 | Een opmerking toevoegen